סקירה על שולחן ערוך הבהיר

לימוד השולחן ערוך ונושאי כליו מצריך דקדוק ועיון בפירושים רבים אשר בחלקם קיצרו בלשונם, ועל כן חשיבות רבה נודעת לעיון בכל תג ותג. הדפוסים הישנים של השו"ע הקשו על עבודה זו, שכן הפירושים הודפסו באותיות קטנות ביותר ובאי סדר סביב לשון השו"ע, טעויות רבות ושיבושים שונים נפלו בלשונם והדפוס היה לעיתים קרובות מטושטש ולא קריא.

שולחן ערוך הבהיר הוא ראשית לכל נתינת הכבוד הראוי לתורתם של רבותינו, תורה המונחת בכלי מפואר. ההדפסה המהודרת והבהירה, התיקונים הרבים של טעויות ושיבושים והסידור המיוחד של הפרשנים – תוך שמירה על צורת הדף המקובלת – מאפשרים ללומד להתעמק בקלות ובנחת בדברי המפרשים השונים. זאת בנוסף לכלים רבים וחשובים שנוספו במהדורה זו כמו הדפסת הפרי מגדים על הדף בצורה מהודרת וליקוט חשוב מפירושים שונים המסודר על הדף.

לקריאה נוספת קרא כאן: שולחן ערוך הבהיר

שלחן ערוך

הלכות תפילה להורדה חינם באתר אוניברסיטת בר אילן

שלחן ערוך

 

חלק

 

אורחחיים

 

 

 

הלכות תפילה

 

חול ושבת

 

 

 

מאת

 

רבי יוסף קארו

 

מרן המחבר

 

 

 

הגהות (ה'מפה')

 

מאת

 

רבי משה איסרליש

 

הרמ"א

 

 

 

מפוסק ומבואר

 

    בציון מקורות: מקרא, תלמוד – בבלי וירושלמי – ורמב"ם

 

 

 

מטרות עבודה זו

 

עיונים בלב האמונה -תפילה -בהלכה ובתנ"ך.

 

 

 

פתיחת חלקים מספר ההלכה המרכזי- שלחן ערוך- בפני כל יהודי ויהודיה.

 

 

 

הסכמות

 

 

 

הנושאים נגישים בפורמטים של התוכנות: acrobat reader (pdf), ghostview (ps), word (doc) .

 

הנהגת אדם בבוקר (doc, ps, pdf)

 

ברכות השחר ושאר ברכות (doc, ps, pdf)

 

קריאת שמע (doc, ps, pdf)

 

תפילת עמידה – 'שמונה עשרה' (doc, ps, pdf)

 

נשיאות כפים (doc, ps, pdf)

 

קריאת ספר תורה (doc, ps, pdf)

 

בית הכנסת (doc, ps, pdf)

 

תפילת מנחה (doc, ps, pdf)

 

קריאת שמע ותפילת ערבית (doc, ps, pdf)

 

תפילות שבת (doc, ps, pdf)

ראש חדש(doc, ps, pdf)

 

להמשך קריאה ולפירוט ראה-שלחן ערוך.הלכות תפילה להורדה חינם

שלחן ערוך

 

הסבר של העורך של גרסה ממוחשבת מיוחדת של שולחן ערוך, על הוצאתו:

לגישה ההוצאה הממוחשבת של שולחן ערוך להורדה חינם:

שלחן ערוך

 

חלק

 

אורח חיים

 

 

 

הלכות תפילות

 

חול ושבת

 

 

 

מאת

 

רבי יוסף קארו

 

מרן המחבר

 

 

 

הגהות (ה'מפה')

 

מאת

 

רבי משה איסרליש

 

הרמ"א

 

 

 

 

 

                   מפוסק ומבואר

 

    בציון מקורות: מקרא, תלמוד – בבלי וירושלמי – ורמב"ם

 

 


 

 

תפילה

 

עבודה שבלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אופן עמידתו של אברהם אבינו בתפילה לפני השם

 

 

 

 ואנכי עפר ואפר

 

                                                                                    (בראשית יח. כז.)

 

 


תודה  

 

לך השם יתברך

 

שזיכיתני לשבת ליד שולחנו הטהור של מרן רבי יוסף קארו ('המחבר'),שעליה פרוסה 'המפה' של מרן רבי משה איסרליש ('הרמ"א') ולטבול במי דעת הקדושה והטהרה  ולנאות ולבאר דברי תורת אמתשנתת לנו, כי בחסדך חיי עולם נטעת בתוכינו.

 

 

 

לך ה'

 

הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ(1)

 

 

 

לך ה'

 

הצדקה ולנו בשת הפנים (2)

 

 

 

במה אקדם  ה' אכף לאלהי מרום?! (3)

 

מי אנכי ה' אלהים ומי ביתי כי הבאתני עד הלם?! (4)

 

וזאת תורת האדם ה' אלהים?! (4)

 

לא בכח ידי עשיתי ולא בחכמתי כי נבונותי(5)כי אם:

 

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.חדשים לבקרים רבה אמונתך(6).

 

 

 

 

 

אדון עולם! בראת את הכל לכבודך  ככתוב:

 

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. (7)

 

 

 

1.דברי הימים א. כט. יא.  2.דניאל ט. ז.  3.מיכה ו. ו.  4. שמואל ב. ז.יח-יט  5.בעקבות ישעיה י. יג.

 

6. איכה ג.כב.   7.ישעיה מג.ז. סיום מסכת אבות

 

 

 

אנא ה'! טהר לבי לעבדך באמת.

 

העורך: צבי ויסמן סמטת אילון 7 רמת גן


פתחו שערים

 

 

 

       ויבא גוי צדיק שמר אמנים.(ישעיה כו.ב.)

 

 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"(שמות כא. א.) -"כשולחן הערוך". (רש"י) ספר קדוש זה מנתב את חיי היהודים מאז פורסם בשנת השכ"ה (1565). על מחברו – רבינו הגדול יוסף קארו (המכונה 'מרן') משלו המושלים:"לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו".(בראשית מא. נה.) המושג 'שלחן ערוך' כולל שלושה רכיבים: פסיקה של מרן, עדכון מנהגים לעדות אשכנז – בשם 'הגה' – ע"י רבנו הגדול משה איסרליש ('הרמ"א') ופרשנים (המכונים 'נושאי כלים'). (פרוט והרחבה בנספח א').

 

 

 

לצערנו, לגבי הרבה מאחינו בני ישראל הספר המרכזי של עולם ההלכה הינו בגדר:

 

"ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום …ואמר לא ידעתי ספר". (ישעיהו כט. יא.) זאת בגלל:בשני הרכיבים הראשונים ('מרן' ו-'הרמ"א'), הכתובים עברית, נכללות מלים ואף משפטים בארמית וראשי תיבות. בתוך נוסחי הפסיקה נוספו אותיות בודדות או קבוצת אותיות וסימנים שונים כהפניה לפרשנים שדבריהם מודפסים בצפיפות בשולי העמוד. ההוספות מקשות על הבנת הנקרא,כי הן משתמעות כחלק מהפסיקה. אין פיסוק ואין ציון ברור של מקורות. המהדורות המצויות הינן צילום מלפני למעלה ממאה שנה שהודפסו באותיות שאבד עליהם הכלח. הרכיבים השונים מודפסים ביחד בצורה דחוסה וההבחנה ביניהם קשה. יש גם שגיאות דפוס. 

 

 

 

שיטת העריכה במהדורה הנוכחית בשבעה נושאים:

 

הראשון- הדפסת גוף ה'שלחן',מרן והרמ"א, באותיות שונות,(הרמ"א לא באותיות רש"י כמקובל, כדי להקל על שאינם רגילים באותיות אלו) פתיחת ראשי תיבות ופיסוק.

 

השני- תרגום מלים ארמיות לעברית.

 

השלישי- ביאור מושגים הלכתיים.

 

הרביעי- רקע היסטורי מועט של חכמי הלכה הנזכרים בשלחן הערוך.

 

החמישי- בזיקה לסימנים שונים ב'שלחן' הוסברו מושגים מרכזיים בחיינו כגון, 'ברוך השם', 'שליח ציבור', חלומות בתנ"ך ובתלמוד.

 

הששי- לכל קבוצת הלכות נוסף מפתח ההלכות.

 

השביעי, נספחים- מבוא כללי ל'שלחן' כפתיחה לנושא.

 

'קדיש'- תרגום כל סוגי הקדיש של כל העדות לעברית והסברי רקע.

 

'לכה דודי' – המנון קבלת שבת קודש.

 

חלומות – בתנ"ך ובתלמוד.

 

הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב. 

(ישעיה נה.א.)

עריכה זו אינה אלא מעשה הדיוט. אם לא זכיתי לכוון היטב – ה' הטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובה.

 

"שגיאות מי יבין מנסתרות נקני."(תהילים יט. יג.)

העורך

היה ב-שלחן ערוך.

שולחן ערוך

שולחן ערוך הוא חיבורו ההלכתי החשוב של רבי יוסף קארו, הנחשב לספר הפסיקה המרכזי ביותר. הספר נכתב כסיכום לספרו של המחבר על הטור "בית יוסף". רבי משה איסרליש (הרמ"א) כתב עליו את ה"מפה" – הגהות שבהם הביא בעיקר את מנהגי אשכנז.

מבנה ותוכן

השולחן ערוך בנוי ע"פ מבנה הטור, הן בחלוקה לארבעת הטורים והן בחלוקה לסימנים וסעיפים:

החיבור מורכב מארבעה חלקים.

 • אורח חיים בהלכות יומיומיות והלכות הקשורות לזמנים מיוחדים.
 • יורה דעה בעניני איסור והיתר.
 • אבן העזר בעניני משפחה ונישואין.
 • חושן משפט בדיני ממונות

היה ב-שולחן ערוך – ויקישיבה.

טורי זהב (ט"ז)

ספרו של רבי דוד הלוי (1586-1667), לארבעת חלקי שולחן ערוך. ל"אורח חיים" נדפס עם הפירוש "מגן אברהם". פירושו של הט"ז נקרא "מגן דוד", ושני הספרים יחד נקראו "מגיני ארץ". ביאורו ל"יורה דעה" נתקבל להלכה. בספר זה הוא מביא את פסקי האחרונים ודעותיהם, משווה אותם עם פסקי השולחן ערוך ומוציא הלכה פסוקה. ספריו על "חושן משפט" ו"אבן העזר" אינם נפוצים. כמה מחברים כתבו הערות והגהות ל"טורי זהב", והמפורסם שבהם הוא רבי יוסף תאומים מלבוב. בספרו "פרי מגדים".

היה ב-אנציקלופדיה יהודית דעת – שולחן ערוך – נושאי הכלים ;.

שולחן ערוך – נושאי הכלים

רשימת נושאי הכלים העיקריים של שולחן ערוך:

 • שפתי כהן (ש"ך)
 • טורי זהב (ט"ז)
 • חלקת מחוקק
 • בית שמואל
 • מגן אברהם
 • משנה ברורה
 • פירושים לכל חלקי ה"שולחן ערוך"
 • באר היטב
 • באר הגולה
 • שערי תשובה
 • פתחי תשובה
 • ביאור הגר"א
 • פירושים ל"חושן משפט"
 • ספר מאירת עיניים (סמ"ע)
 • קצות החושן
 • נתיבות המשפט

היה ב-אנציקלופדיה יהודית דעת – שולחן ערוך – נושאי הכלים.

ynet רבי יוסף קארו: סיכם תקופה, סיכם הלכה – יהדות

האיש הביא את היסוד ההלכתי לכל בית יהודי, חתום על שניים מרבי המכר הגדולים של כל הזמנים: השולחן ערוך והבית יוסף. מי היה הגאון העצום הזה, שהצליח לסכם לפני 500 שנים, את כל פסיקותיהם של חכמי התלמוד?

לכתבה המלאה ב-ynet רבי יוסף קארו: סיכם תקופה, סיכם הלכה – יהדות.

"שולחן ערוך"

לאחר שסיים רבי יוסף קארו את ספרו "בית יוסף", עשה הימנו קיצור בו רשם תמצית כל ההלכות בדרך קצרה, מבלי הזכרת המקורות. ספר זה הוא "שולחן ערוך" אשר היה במשך הזמן לספר יסוד, ומאז ועד עתה הוא הספר המוסמך ביותר להוראת הלכה פסוקה בישראל. מבנהו של ה"שלחן ערוך" זהה למבנה הספר "ארבעה טורים".

על כוונתו בכתיבה "שולחן ערוך" כותב רבי יוסף קארו:

"במה אקדם ה', אכף לאלהי מרום… שהשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר ספר על הארבע טורים אשר קראתיו "בית יוסף", אשר כללתי בו כל הדינים הנמצאים בכל הפוסקים, חדשים וגם ישנים, בתלמוד בבלי וירושלמי, בתוספתא בספרא בספרי, במכילתא ודברי המפרשים והפוסקים ובעלי התשובות, חדשים וגם ישנים. ונתבאר שם כל דין ודין באר היטב.

ראיתי אני בלבי כי טוב ללקוט אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל, למען תהיה תורת ה' תמימה, שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה, לא יגמגם בה, אלא יאמר מיד, ויהיה ברור לו כל דין שישאל עליו הלכה למעשה, בהיותו שגור בפיו ספר זה, לחלקו לחלקים שלושים, ללמוד בו בכל יום חלק, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו.

זאת ועוד: התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד וישננו לשונו על פה ותהיה גרסה דינקותא מסודרת בפיהם מקטנותם הלכה למעשה. וקראתי שם ספר זה "שולחן ערוך" כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים. ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעה את ה', הקטנים עם הגדולים".

היה ב-אנציקלופדיה יהודית דעת – קארו יוסף.

הספר "בית יוסף"

הספר "בית יוסף" – פירוש והרחבה לארבעה טורים של רבי יעקב בן הרא"ש, הוא ספרו העיקרי, שבו עסק עשרים שנה. רבי יוסף קארו קרוי על שם ספרו זה, "בית יוסף" (ובקיצור ב"י). בהקדמתו ל"בית יוסף" כותב רבי יוסף קארו, כי בגלל רוב הפוסקים ורוחב דברי הגמרא, קשה לבני אדם למצוא שורש כל דין וקשה לפסוק הלכה, ועל כן:

"הסכמתי לחבר ספר כולל כל הדינים הנוהגים, בביאור שורשיהם ומוצאיהם מהגמרא, עם כל חילוקי סברות הפוסקים, איש לא נעדר. ולא ראיתי לעשות ספר זה חיבור בפני עצמו, כדי שלא אצטרך לכפול ולכתוב דברי מי שקדמני. ולכן הסכמתי לסמכו לאחד מהפוסקים המפורסמים. ועלה בדעתי לסמכו לספר הרמב"ם ז"ל, להיותו הפוסק היותר מפורסם בעולם. וחזרתי בי, מפני שאינו מביא אלא סברא אחת, והייתי צריך להאריך ולכתוב סברות שאר הפוסקים וטעמם. ולכן הסכמתי לסמכו לספר ארבעה טורים שחיבר הרב רבנו יעקב בן הרא"ש ז"ל, כי הוא כולל רוב דעות הפוסקים".

היה ב-אנציקלופדיה יהודית דעת – קארו יוסף.

רבי יוסף קארו בעל ה"שולחן ערוך"

רבי יוסף קארו

מחבר ה"שולחן ערוך", ה"בית יוסף" וה"כסף משנה" ו"אבקת רוכל". 1488-1575.

רבי יוסף קארו בעל ה"שולחן ערוך" נולד בספרד בשנת רמ"ח (1488), ובהיותו בן ארבע גורש עם הוריו מספרד, והם נתיישבו בתורכיה. משם עבר לבולגריה, בשנת 1536 עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. בפולמוס הסמיכה נסמך על ידי רבי יעקב בירב. לאחר שעזב רבי יעקב בירב את צפת, היה רבי יוסף קארו ראש החכמים בעיר, ועמד בראש ישיבה גדולה. בין תלמידיו היו רבי משה קורדוברו, ורבי משה אלשיך.

חבר בבית הדין היה רבי משה מטראני, שהיה בן פלוגתתו בפולמוס השמיטה.

נפטר בשיבה טובה ביום ה', י"ג בניסן של"ה 1575.

כתב את הספרים "כסף משנה" על משנה תורה לרמב"ם;

"בית יוסף" על ארבעה הטורים של רבי יעקב;

"שולחן ערוך" – סיכום ההלכות שבארבע הטורים;

"אור צדיקים" על כללי התלמוד.

"מגיד מישרים" – על התגלות מגיד שהתגלה אליו.

"אבקת רוכל" – ספר שאלות ותשובות הכולל את תשובות רבי יוסף קארו, וגם את תשובות החולקים עליו.

היה ב-אנציקלופדיה יהודית דעת – קארו יוסף .